ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/12/25
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/27
برگزاری کنفرانس »
1396/12/28
پوستر کنفرانس
Poster
مخاطبین کنفرانس

 

۱-  اساتید، صاحب‌نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش‌های رشته‌های مهندسی
۲-  دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتی و كليه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
۳-  كليه نهادها و ارگان‌های سياستگذار در امور مهندسی