ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1396/12/25
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1396/12/27
برگزاری کنفرانس »
1396/12/28
پوستر کنفرانس
Poster
کمیته علمی

 

کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مهندسی متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی از کشورهای امریکا و آلمان می‌باشند.

 

کمیته علمی کنفرانس پژوهش‌های نوین مهندسی مونیخ